Topraksız Tarım Saksı Sistemi

Topraksız tarım, toprak yapısı ve verimliliğinden etkilenmediği için hemen hemen her yerde tarımsal üretim yapılmasını mümkün kılar. Topraklı tarımda su toprak tarafından emilir ve suyun büyük bir kısmı direk olarak bitkiye fayda sağlamaz. Topraksız tarımda ise harcanan su miktarı ölçülebilir ve yalnızca ihtiyaç duyulduğu kadarı verimli bir şekilde kullanılarak su tasarrufu sağlanır. Aynı zamanda otomasyon ve teknoloji kullanılarak işçilik giderlerini düşürerek üretim maliyetini azaltır.